NENS I ADOLESCENTS

Nens i adolescents han de fer front a dificultats pròpies de la infància i l’adolescència que, de ser afrontades de manera incorrecta, acaben derivant en problemes que es mantenen en el temps, afectant el benestar de tota la família.

Els pares es poden sentir sobrepassats davant situacions difícils protagonitzades pels seus fills. El bullying escolar, les conductes agressives o antisocials, els trastorns de l’alimentació, els traumes, l’aïllament, etc.

La Teràpia Breu ofereix eines i recursos per a ajudar directament a aquells joves que desitgen assistir a teràpia.

A més, prepara als pares a ajudar als seus fills, en aquelles situacions en què no existeix motivació per a canviar per part del nen o adolescent i/o el seu entorn.