TERÀPIA DE PARELLA

La vida en parella comporta el pas per unes certes etapes evolutives que, a vegades, donen lloc a dificultats o problemes relacionals. Amb la teràpia de parella establirem un objectiu comú, a partir del qual es treballa per a solucionar els conflictes i reparar el vincle. En el cas que fos necessari, acompanyar per a finalitzar la relació de la millor manera possible.

La teràpia de parella engloba l’afrontament de diferents problemes relacionals com els derivats d’una mala comunicació de parella. També les dificultats sexuals, les discrepàncies i els conflictes relacionats amb la criança dels fills, infidelitats i qualsevol crisi matrimonial forma part.

Donar solució a les dificultats i als problemes de parella afavoreix el benestar individual. És una oportunitat per a consolidar i reforçar la relació de tots dos membres.