La teràpia breu

BREVETAT

La durada d’un procés terapèutic és resultat d’allò a què es dedica el temps en la teràpia. Aquesta Teràpia Breu es centra en els símptomes que afecten el benestar del pacient en el moment en que sol·licita ajuda. El terapeuta es centra en entendre com es manté el problema en el present i només recull dades del passat que ajuden a entendre el problema. Mai amb intenció de furgar innecessàriament en el passat, ni buscar causes o culpables.

Realitzar el número just i necessari de sessions (ni més, ni menys) és la millor manera que el pacient aprofiti el seu temps, els seus diners i la seva energia.

EFICÀCIA

Es disposa de dades relatives als resultats efectius de l’aplicació de la Teràpia Breu Estratègica a través de diversos estudis. Especialment, gràcies a la recerca que es duu a terme pel Centre de Teràpia Estratègica de Arezzo i els seus afiliats a Europa i els Estats Units durant 10 anys.

L’eficàcia del tractament amb Teràpia Breu Estratègica ha demostrat resultats reeixits especialment en determinats trastorns. Ansietat, en els quals es van resoldre un 95% dels casos. Trastorns sexuals (91%). Trastorns alimentaris (83%). Depressió (82%). Problemes de l’adolescència i la infància com el trastorn negativista-desafiador, el TDAH o la fòbia escolar (82%) a més de problemes relacionals en el context familiar, de parella, o de treball (82%).

Font: “Brief Strategic Therapy “(Nardone i Watzlawick, 2004).

RIGOR

L’origen d’aquesta metodologia de teràpia es pot situar a la fi de la dècada dels anys 50 en Palo Alto (Califòrnia), moment i lloc en el qual es funda el Mental Research Institute (MRI).

Basant-se en els treballs de l’antropòleg Gregory Bateson i en les innovacions en la teoria de la comunicació i la cibernètica. L’equip del MRI va anar desenvolupant un nou enfocament de teràpia que, desmarcant-se de la psicoanàlisi, tenia per objecte obtenir resultats en un temps reduït.

Després de dècades de desenvolupament i resultats reeixits, la Teràpia Breu Estratègica manté la seva essència original. Deixa a un costat els criteris diagnòstics dels trastorns mentals i permet al pacient determinar quin és el problema, evitant així l’etiquetatge i l’estigmatització.

CREATIVITAT

És el moment de canviar de estratégia i posar en marxa noves solucions. Sovint les solucions sorprenents i creatives són les mes efectives per a problemes que semblen irresolubles. Deixar de posar en pràctica les mateixes solucions que han demostrat la seva ineficàcia durant molt de temps.

La prescripció de tasques concretes, a realitzar en l’interval de temps entre sessions, t’ajudarà a experimentar els teus problemes des d’una nova i inesperada perspectiva, obrint així una porta al canvi.

La creativitat resulta l’ingredient clau per a resoldre complicats problemes humans mitjançant solucions aparentment simples.